Storno zásady v Studiu YAS

 

Oboznámte sa prosím so zásadami pri zrušení termínu z Vašej strany. Ponechaním termínu so storno podmienkami súhlasíte a zaväzujete sa ich dodržať. 

Prosíme, aby ste si svoj termín strážili a nerušili ho ak je to čo len trošku možné. Predsa však nepredvídané okolnosti, pre ktoré treba termín zmeniť a zrušiť, sa môžu stať na jednej či druhej strane.

Preto prosíme, ak sa vyskytne niečo vážne, kvôli čomu nebudete môcť prísť, bezodkladne (aj počas víkendu) sa nám ozvite niektorým z týchto kanálov:  aplikácie Messenger a Instagram na @Studio_YAS_Trencin alebo cez aplikáciu WhatsApp a na 0950 362 762. Telefonicky v pracovných dňoch na uvedené číslo.

ODPOVEĎOU NA MAIL SA PROSÍM NEODHLASUJTE! Maily nekontrolujeme denne.

Obyčajne vieme termín efektívne vyplniť, ak sa odhlásite v dostatočnom predstihu.

Termíny zrušené na poslednú chvíľu nás nepotešia, no pokiaľ sú pre naozaj vážny dôvod, chápeme ich. Na druhej strane prosíme, aby ste chápali aj Vy nás, že každý zrušený termín znamená pre nás nulovú tržbu, no náklady na prácu a priestor nám zostávajú. Tieto straty následne musíme rozložiť do ceny služieb, čo spôsobuje ich zdražovanie. Sme za to, aby zákazníci, ktorí termíny nerušia, neboli sankcionovaní vyššími cenami kvôli tým, ktorí ich rušia na poslednú chvíľu. Preto Vás prosíme o akceptovanie nasledujúceho pravidla.

·REZERVÁCIE V TRVANÍ DO 2 HODÍN JE POTREBNÉ ODHLÁSIŤ NAJNESKÔR DO 12:00 PREDCHÁDZAJÚCEHO DŇA.

REZERVÁCIE V TRVANÍ VIAC AKO 2 HODINY JE POTREBNÉ ODHLÁSIŤ 2 DNI VOPRED DO 12:00 (PRÍKLAD: STREDAJŠÍ TERMÍN JE POTREBNÉ ZRUŠIŤ NAJNESKÔR V PONDELOK DO 12:00)

Ak sa odhlásite po tejto lehote, vynaložíme všetko úsilie, aby sme termín obsadili náhradníkom.

·         No pokiaľ termín zostane prázdny, vyhradzujeme si právo vystaviť vám faktúru v sume predstavujúcej čiastočné pokrytie fixných nákladov na prácu pracovníka, ktorého ste si rezervovali a na priestor v sume 10 € / hodinu rezervovaného úkonu.

·         Uvedená suma bude zákazníkovi automaticky vyfakturovaná aj za prepadnuté termíny, t.j. zákazník nepríde na termín vôbec a nedá vedieť, pretože zabudol alebo si termín pomýlil.

·         Takisto si vyhradzujeme právo požadovať vopred zálohu za termín u zákazníka, ktorý ruší termíny v miere, ktorá nám spôsobuje komplikácie /  rezervuje si svoj termín prvýkrát / požaduje termín mimo štandardných otváracích hodín.

Na spôsobe sa dohodneme individuálne. Prosíme, pokiaľ s uvedeným nesúhlasíte odhláste sa z termínu hneď a umožnite ho využiť niekomu, komu na ňom naozaj záleží.

 

Ďakujeme za pochopenie