Ako u nás fungujú zálohové platby za termíny v sobotu?

 

Zálohové platby sme zaviedli po negatívnych skúsenostiach s niektorými klientkami, ktoré odriekli lukratívne plne obsadené termíny na poslednú chvíľu alebo sa na termín bez ospravedlnenia nedostavili.

Zálohy vyberáme hlavne za termíny v sobotu, sviatok, prípadne v piatok, kedy sme časovo a kapacitne obmedzení, nevieme pokryť dopyt a odmietame pre naplnenosť termínov iných zákazníkov.

Záloha slúži ako náhrada za ušlú tržbu pre prípad zrušenia rezervácie zo strany zákazníka bez ohľadu na dôvod.

Výška zálohy je štandardne 20 €  za hodinovú procedúru, no môže sa líšiť.  V deň úkonu sa použije ako časť platby a zákazník na mieste doplatí už len zvyšnú čiastku dorovnávajúcu cenníkovú cenu.

K uhradeným zálohám pristupujeme proklientsky a nemáme záujem si ich ponechať bezdôvodne.

Ak zákazník odriekne rezervovaný termín tak, že sa nám podarí ho zaplniť inou objednávkou, umožníme zákazníkovi iné využitie zaplatenej zálohy alebo zálohu vrátime.

Za iné využitie zaplatenej zálohy považujeme predovšetkým jej využitie v inom termíne, na iný úkon alebo inou osobou. Zálohu vrátime, ak pre objektívne dôvody nie je zákazník schopný využiť zálohu uvedenými spôsobmi.

Zálohu je možné uhradiť do 7 dní od rezervácie termínu. A to buď osobne v Studiu YAS alebo bankovým prevodom. K uhradenej zálohe vystavíme pokladničný doklad (úhrada v salóne) alebo faktúru (bankový prevod).  K faktúre budeme potrebovať adresu ako osobný údaj. 

Ak zákazník do 7 dní zálohu neuhradí, vyzveme ho opakovane na úhradu. Pokiaľ ani po výzve zákazník zálohu neuhradí, termín uvoľníme pre iného zákazníka.  

Objednaním sa na termín a uhradením zálohy zákazník berie tieto podmienky na vedomie a bez výhrad s nimi súhlasí.